fbpx
Komfor Vašeg doma

Nedjelja, 18 Ožujak 2018 20:55

Radna tvar R32

Radna tvar R410-A trenutačno se koristi u većini klimatizacijskih uređaja na tržištu. Riječ je o mješavini koja se sastoji od dvije različite radne tvari i ima nekoliko prednosti, zbog čega se tako učestalo upotrebljava. Međutim, od 2025. godine ta će radna tvar biti zabranjena zbog svog visokog potencijala globalnog zatopljenja (GWP = broj koji izražava potencijalni utjecaj koji bi određena radna tvar imala na globalno zatopljenje ako bi je se ispustilo u atmosferu).

Radna tvar R32 predstavlja novu generaciju rashladnih plinova koji ima još manji utjecaj na životnu sredinu od prethodnih plinova. R32 efikasno prenosi toplinu i može smanjiti potrošnju električne energije do 10% u usporedbi sa klima uređajima koji za rashlađivanje koriste druge rashladne tvari. Osim toga, u usporedbi sa plinovima koji se danas široko koriste poput R22 i R410-A, freon R32 ima za jednu trećinu manji utjecaj na globalno zagrijavanje i nizak utjecaj na životnu sredinu.