Odaberite uslugu koja Vam je potrebna. Navedene usluge dostupne su samo za uređaje prodane sa naše strane.

Montaža klima uređaja
Montaže klima uređaja

Nudimo Vam montažu zidnog, podnog, podstropnog, kazetnog ili kanalnog klima uređaja bez obzira na kapacitet. Uzmite u obzir kako montaže nudimo jedino za uređaje prodane od naše strane.

Servis klima uređaja
Servis klima uređaja

Nudimo Vam servis zidnog, podnog, podstropnog, kazetnog ili kanalnog klima uređaja bez obzira na kapacitet. Uzmite u obzir kako montaže nudimo jedino za uređaje prodane od naše strane.