Dizalice topline su uređaji koji koriste energiju iz okoline kako bi generirali toplinsku energiju za grijanje prostora ili toplu vodu. One rade na principu prenošenja topline s niskog na visoki temperaturni nivo, slično kao što frižider prenosi toplinu iznutra prema van.

Dizalice topline koriste obnovljive izvore energije poput zraka, vode ili zemlje kako bi iskoristile toplinsku energiju sadržanu u tim medijima.

Postoje tri glavna tipa dizalica topline:

  • Zračne dizalice topline: Ovi sustavi crpe toplinu iz vanjskog zraka i prenose je u unutarnje prostorije ili sustav za grijanje vode. Koriste kompresor i rashladno sredstvo kako bi podigli temperaturu zraka.
  • Vodene dizalice topline: Ovi sustavi koriste toplinu iz izvora vode, poput jezera, rijeka ili podzemnih izvora, kako bi zagrijali prostor ili vodu. Voda se koristi kao medij za prijenos topline.
  • Zemlja-voda i zemlja-zrak dizalice topline: Ove dizalice topline koriste toplinu koja je pohranjena u tlu kako bi grijale prostor ili vodu. Koriste se zatvoreni sustavi zemlje-vode (geotermalne dizalice topline) ili zemlje-zrak (geotermalne toplinske pumpe) za prikupljanje toplinske energije.

Dizalice topline su energetski učinkovite jer koriste manje električne energije za prijenos topline nego što bi bilo potrebno za proizvodnju iste količine topline koristeći samo električno grijanje. Također, koristeći obnovljive izvore topline, smanjuju ovisnost o fosilnim gorivima i imaju manji utjecaj na okoliš.

Dizalice topline mogu imati različite izvedbe, ovisno o načinu rada i primjeni. Evo nekoliko primjera izvedbi dizalica topline:

  • Split sustav: Split sustav se sastoji od vanjske jedinice i unutarnje jedinice. Vanjska jedinica sadrži kompresor i kondenzator te je smještena izvan zgrade. Unutarnja jedinica, koja sadrži isparivač, ventilator i ostale komponente, smještena je unutar prostora koji se želi grijati ili hladiti. Split sustavi se najčešće koriste u zračnim dizalicama topline.
  • Monoblok sustav: Monoblok sustav kombinira sve komponente dizalice topline u jednoj vanjskoj jedinici. Ove jedinice su samostojeće i kompaktnije od split sustava. Monoblok dizalice topline su često korištene u zračnim dizalicama topline.
  • Vodene dizalice topline: Vodene dizalice topline mogu biti izvedene kao jednostupanjske (single-stage) ili višestupanjske (multi-stage). Jednostupanjske dizalice topline imaju jedan kompresor koji radi na istom kapacitetu, dok višestupanjske dizalice topline imaju više kompresora koji se koriste ovisno o uvjetima rada. Višestupanjske dizalice topline pružaju veću fleksibilnost i učinkovitost.
  • Dizalice topline s toplinskim akumulatorima: Ove izvedbe dizalica topline koriste toplinske akumulatore za skladištenje viška topline tijekom razdoblja s manjom potrebom za grijanjem. Toplinski akumulatori omogućuju iskorištavanje i skladištenje viška topline koji se može koristiti kada je potražnja veća.
  • Dizalice topline s višestrukim izvorima topline: Neki sustavi dizalica topline mogu biti konfigurirani za korištenje više izvora topline istovremeno. Na primjer, dizalica topline može koristiti i zrak i zemlju kao izvore topline, koristeći najpogodniji izvor ovisno o uvjetima i zahtjevima.

Ove su samo neke od mogućih izvedbi dizalica topline, a tehnološki napredak i inovacije stalno dovode do novih rješenja i poboljšanja performansi dizalica topline.

Dizalice topline za kućanstva
Dizalice topline za kućanstva

Dizalice topline mogu imati različite izvedbe, ovisno o načinu rada i primjeni.

Evo nekoliko primjera izvedbi dizalica topline:

  • Split sustav: Split sustav se sastoji od vanjske jedinice i unutarnje jedinice. Vanjska jedinica sadrži ...

Bazenske dizalice topline
Bazenske dizalice topline

Bazenske dizalice topline su posebna vrsta dizalica topline koje se koriste za grijanje vode u bazenima. One rade na istom principu kao i ostale dizalice topline, ali su prilagođene za rad s velikim volumenom vode koji se nalazi u bazenima.

Bazenske dizalice topline crpe toplinu iz ...